论语·里仁篇注音版

 幼清文学网   2024-03-26 15:04   63 views 人阅读  0 条评论
lún·rénpiān
yuē:“rénwéiměichǔrényānzhì?”
yuē:“rénzhějiǔchǔyuēchángchǔrénzhěānrén zhìzhěrén。”
yuē:“wéirénzhěnénghàorénnéngrén。”
yuē:“gǒuzhìrénè。”
yuē:“guìshìrénzhīsuǒ;dàozhīchǔpínjiànshìrénzhīsuǒ;dàozhījūnrénchéngmíng?jūnzhōngshízhījiānwéirénzàoshìdiānpèishì。”
yuē:“wèijiànhàorénzhěrénzhěhàorénzhěshàngzhī;rénzhěwéirén使shǐrénzhějiāshēnyǒunéngyòngrén?wèijiànzhěgàiyǒuzhīwèijiàn。”
yuē:“rénzhīguòdǎngguānguòzhīrén。”
yuē:“zhāowéndào。”
yuē:“shìzhìdàoérchǐèèshízhěwèi。”
yuē:“jūnzhītiānxiàzhī。”
yuē:“jūn怀huáixiǎorén怀huái;jūn怀huáixíngxiǎorén怀huáihuì。”
yuē:“fàngérxíngduōyuàn。”
yuē:“néngràngwèiguó?yǒu?néngràngwèiguó?”
yuē:“huànwèihuànsuǒhuànzhīqiúwéizhī。”
yuē:“shēn!dàoguànzhī。”zēngyuē:“wéi。”chūménrénwènyuē:“wèi?”zēngyuē:“zhīdàozhōngshùér。”
yuē:“jūnxiǎorén。”
yuē:“jiànxiányānjiànxiánérnèixǐng。”
yuē:“shìjiànjiànzhìcóngyòujìngwéiláoéryuàn。”
yuē:“zàiyuǎnyóuyóuyǒufāng。”
yuē:“sānniángǎizhīdàowèixiào
yuē:“zhīniánzhī
yuē.“zhěyánzhīchūchǐgōngzhīdài
yuē:“yuēshīzhīzhěxiǎn
yuē.“jūnyánérmǐnxíng
yuē:“yǒulín。”
yóuyuē:“shìjūnshuò;péngyǒushuòshū
本文地址:http://wenxue.youqingshuyuan.com/166.html
版权声明:本文为原创文章,版权归 幼清文学网 所有,欢迎分享本文,转载请保留出处!

 发表评论


表情